Contact

Privacyverklaring (inclusief cookies)

Ambra Kozijnen (hierna ‘wij’), gevestigd aan Industriekade 32, 2172 HW in Sassenheim is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring lees je alles over de persoonlijke informatie die we over jou kunnen verzamelen, hoe die informatie wordt gebruikt, en hoe je bepaalde informatie die we hebben verzameld kunt bekijken en aanpassen. Je leest ook welke cookies we gebruiken en hoe je hiervoor je voorkeuren aanpast.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens als je gebruikmaakt van onze diensten, als je aan ons levert of met ons samenwerkt, of omdat je jouw gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij doen dit om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • bedrijfsnaam
 • voor- en achternaam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • betalingsgegevens
 • geboortedatum (alleen bij medewerkers)
 • burgerservicenummer (alleen bij medewerkers)
 • btw-nummer
 • cookies en locatiegegevens (we hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld)

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

 • Om je te bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Om je een offerte of aanbieding te kunnen doen
 • Om onze producten bij je af te leveren of te installeren
 • Om vorderingen te innen en betalingen te doen
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Voor intern beheer en om onze administratie te voeren
 • Om een sollicitatieprocedure uit te voeren

Op welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens?

 • Opdrachtgevers: wettelijke verplichting (denk aan de Belastingdienst)
 • Leveranciers: wettelijke verplichting
 • Samenwerkingspartners: noodzakelijk om de opdracht uit te voeren
 • Medewerkers: wettelijke verplichting
 • Sollicitanten: gerechtvaardigd belang (hoe kun je anders iemand aannemen?)
 • Gegevens via Google Analytics: gerechtvaardigd belang (om te zien of onze marketinginspanningen effect hebben)

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Voor de gegevens in de debiteuren- en personeelsadministratie geldt een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Om te beginnen: we verkopen geen persoonsgegevens.

Wel delen we persoonsgegevens als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk aan het delen van persoonsgegevens van onze klanten met onze boekhouder. Ook slaan we ze op in Baka Glass, dat is de applicatie waarmee we offertes, meetafspraken en opdrachten inplannen en factureren.

De persoonsgegevens van leveranciers delen we eveneens met onze boekhouder, net als die van onze medewerkers. Persoonsgegevens in e-mails staan op onze mailserver en op onze computers. We sturen e-mails met persoonsgegevens alleen door als dat nodig is, bijvoorbeeld om een opdracht uit te voeren. Datzelfde geldt voor appjes.

Samenvattend: wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven en personen die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. En we schreven het al: je gegevens worden nooit verkocht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op onze website gebruiken we de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies: zijn essentieel om gebruik te maken van onze website. Zonder deze cookies werkt het niet.
 • Analytische cookies: geven inzicht in hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat we onze website steeds gebruiksvriendelijker kunnen maken. Deze cookies verzamelen en rapporteren informatie, maar doen dat op anonieme basis. (Je IP-adres wordt geanonimiseerd (laatste acht cijfers worden gemaskeerd), ‘Gegevens delen’ met Google staat uit, we gebruiken een SSL-certificaat (https-website, beveiligde verbinding), en we hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google.)
 • Tracking cookies: worden gebruikt om bezoekersgedrag over lange tijd te volgen en zijn vooral nuttig voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en content. Met een zogeheten Facebookpixel plaatsen we cookies van Meta (Facebook, Instagram en WhatsApp).

Kijk hier om te lezen wat cookies zijn. En hier lees je hoe je ze kunt verwijderen.

Bij je eerste bezoek aan onze website zie je een banner om het plaatsen van tracking cookies wel of niet te accepteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt je toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ambra Kozijnen.

Bovendien heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons kunt verzoeken om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar je te sturen, of naar een andere door jou aangewezen organisatie.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging sturen naar info@ambrakozijnen.nl. Ditzelfde e-mailadres kun je gebruiken als je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of je toestemming hiervoor wilt intrekken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek. Sowieso binnen twee weken.

We moeten je er trouwens ook op wijzen dat je altijd de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ga naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van een beveiligde website, firewalls en up-to-date virusscanners. Onze computers zijn met een wachtwoord vergrendeld, en papieren documenten houden we achter slot en grendel als we niet op kantoor aanwezig zijn.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ambrakozijnen.nl.

Wijziging en datum

Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds het actuele privacystatement vinden. Dit privacystatement is opgesteld op 23 maart 2023 en voor het laatst aangepast op 28 november 2023.